YouTube

Facebook

ANBI gegevens

Naam: ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND YUNUS EMRE DELFZIJL

RSIN nummer: 8043.70.862

Post en bezoek adres: Neptunusstraat 6
9333 CA Delfzijl

Doelstelling volgens de regelgeving:
De moskee heeft als primaire doel het ter beschikking
stellen van ruimte en gelegenheid voor het gebed. Dit doel
wordt nagestreefd door de inzet van de beschikbare middelen
en human capital. Het dagelijks gebed dat vijf keer per dag
plaatsvindt is als belangrijkste activiteit aan te merken.
Daarnaast is het lezen en onderwijzen van de Koran, en de
kennis van de islam een van de belangrijkste redenen om bij
elkaar te komen in de moskee.

Onze moskee heeft in de afgelopen jaren meerdere taken op zich
genomen. Was het zo dat in de beginjaren sprake was van een
gebedshuis waarin de religieuze activiteiten plaatsvonden, nu is
het meer dat de moskee daarnaast ook een maatschappelijke functie
vervult.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
Het huidig bestuur heeft enkele doelen voor ogen die zij graag op
de middellange termijn gerealiseerd zou willen hebben. Dit betreft
onder andere:
Het enthousiasmeren van meerdere vrijwilligers binnen de
vereniging;
In samenwerking met lokale sociaal-maatschappelijke instellingen
de verbinding zoeken;
In samenwerking met lokale partners de ruimtes van de moskee
aanbieden voor diverse bijeenkomsten, zoals lezingen.

Huidig bestuur:
Voorzitter: Mehmet Korkmaz
Vide-voorzitter: Sevket Sen
Secretaris: Mesut Kesek
Penningmeester: Murat Yavasçay
Algemeen bestuurslid: Abdullah Bosnak

Beloningsbeleid:
Iedereen in onze organisatie werkt op vrijwillige basis.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Reguliere activiteiten:
Gezamenlijke gebeden
Vrijdaggebed
Elke zaterdag en zondag, koran lessen voor de kinderen
1 keer in de maand lezing van de Imam
Iftar maaltijd van ons zelf aan de medemens

Vrouwenactiviteiten:
Elke maandag van 09:00 – 11:30 uur -> Koranles vrouwen
Elke zaterdag van 09:30 – 11:30 uur -> Ontbijt voor vrouwen
Elke maand op vrijdag maken de vrouwen iets lekkers voor de leden.

Kinderactiviteiten:
Koran lessen(zaterdag en zondagen)
23 april nationale kinderfeestdag
Met de kinderen naar zwemmen.
Playstation toernooi

Jongerenactiviteiten:
Elke maand een boeiende lezing
Elke vrijdagavond praat en spel avond
Elke zaterdagavond lezing met de imam
Deelname voetbal en futsal toernooien

Ouderenactiviteiten: Dagelijks gelegenheid om bij een te komen tussen gebedstijden met
thee en koffie.
Elke woensdag van 19:00 – 20:30 uur -> Koranles ouderen

Balans
2015
Contributiegelden € 13.766
Overige opbrengst € 1.620

Totaal opbrengst 2015 € 15.386


Exploitatiekosten € 13.834

Totale uitgaven 2015 € 13.834


Resultaat 2015 € 1.552 positief

2016
Contributiegelden € 13.379
Overige opbrengst € 2.456

Totaal opbrengst 2015 € 15.835


Exploitatiekosten € 14.254

Totale uitgaven 2016 € 14.254


Resultaat 2016 € 1.581 positief